Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Het Vierkant
 
 
Veertigdagentijd Veertigdagentijd
ds. Jantina de Ruiter, consulent

Bij Mattheüs 6:17-18a: Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is.
De veertigdagentijd begon op 22 februari, Aswoensdag. Deze periode is een tijd van voorbereiding op Pasen.
Het is goed om je voor te bereiden op belangrijke momenten in je leven. Zo leef je toe naar de gebeurtenis, neem je de tijd om stil te staan bij wat belangrijk is, vlieg je niet van de ene gebeurtenis naar de andere activiteit, waardoor alles door elkaar heen loopt.
De focus ligt in deze veertig dagen op wat Christus 
voor ons betekend heeft. Door zijn sterven en opstanding is ons leven in een nieuw licht komen te staan.
Er zijn vele manieren om ons op iets voor te bereiden. We kunnen heel praktisch bezig gaan, of juist tijd nemen om na te denken over de dingen. We kunnen ons bezinnen over hoe wij in het leven staan. Als we die twee combineren, versterken ze elkaar.
In de protestantse traditie nam de aandacht voor het vasten in de eerste eeuwen na de Reformatie af. De focus lag toen op andere ontwikkelingen.
Tegenwoordig is er weer volop aandacht voor de waarde van het vasten. Met vasten maken wij onszelf vrij van dingen die afleiden. Vasten is loslaten van gewoonten die ons opsluiten.
We kunnen er voor kiezen om ons op het Paasfeest voor te bereiden door te matigen in het gebruik van bepaalde dingen.  We lezen in Mattheüs dat het niet gaat om te laten zien hoe goed je bezig bent. Het gaat om de inkeer. We mogen ons wel met ons hele hart laten zien aan God. We mogen daarbij ook onze kwetsbaarheid tonen.
Wij zijn niet perfect, maar dat hoeft ook niet. Dat kan ook niet. We kunnen wel onszelf zijn.
Een oprechte voorbereiding of vasten, dat kan leiden tot een betere omgang met jezelf, je naaste, met de wereld om je heen. Maar vooral ook een oprechte omgang met God.Een vasten vanuit je hart, dat je helpt met de focus op de dingen die er echt toe doen in je leven. Een voorbereiding die de geluiden van ons dagelijks leven wat naar de achtergrond doet verdwijnen, zorgt voor puurheid. 
Dan kunnen we ons richten op waar we sporen van zingeving vinden. Als we vasten vanuit ons hart dan kunnen we ervaren dat deze tijd een mooie waardevolle tijd is waarin het licht van Pasen ons al helder tegemoet schijnt.
 
Liturgische stukken Liturgische stukken
Roel Brinkman:
1. 
De basis van dit liturgisch stuk symboliseert de stobbe van mijn stamboom die onlangs gevallen is. Een stobbe, ook wel boomstronk of boomstomp genoemd, is het onderste deel van een boom met de wortels, dat overblijft na afkappen, snoeien of kappen.Op deze stobbe bouw ik verder.
Het thema is Uit liefde voor jou.
Trouw zijn aan God en elkaar is een lange, kronkelige weg. Leef je in, in de verhalen van een ander.
Deze verhalen zijn een route met vele wendingen, zoals de kronkelwilg.

Ik heb voor een krans gekozen, omdat er net als bij een trouwring geen begin of einde aan zit. Je moet je altijd blijven verdiepen in het leven van de medemens. 
De combinatie van de krans aan de voorkant en de bloempot erachter geeft diepte aan het geheel. Er tussenin het water waaruit wij geboren zijn; een "waterweg", die zijn loop vindt.
Sneeuwklokjes  zijn toegevoegd als sprankje hoop voor de toekomst.


2
De tweede zondag van de 40-dagentijd staat er op de basis van de vorige  zondag een berg in de woestijn. 
Op de berg worstelt Jesus met dingen, waar Hij als een berg tegenop ziet. 
Deze berg lijkt maatje 'S'. Sommige zullen deze berg maat 'M' of 'L' vinden. Grootte is een relatief begrip. 
Iedereen ervaart iets waar je tegenop kan zien anders.
Op het maatlabel van deze berg staat maat Extra Large.
In Romeinse cijfers staat XL voor 40.


4.
De kernwoorden zijn zien  kijken  open ogen.
Deze woorden sluiten goed aan bij het thema van de kerkdienst:
Ik was blind en nu kan ik zien.

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.